48) AUSCHWITZ

Det var en modbydelig oplevelse at besøge Auschwitz Birkenau, der består af tre KZ-lejre og er beliggende 60 km. vest for Krakow. For halvanden million fanger var livet ved at være slut, når deres godstog kom til disse skinners udløb.

Heinrich Himmler, øverstbefalende for Gestapo, besluttede at gøre Auschwitz til
centrum for den totale udslettelse af jødedommen, da det geografisk lå godt placeret.
Himmler begik selvmord før krigens afslutning efter at være kommet på kant med Hitler.

SS-kommandanten, Rudolf Höss, slog disse frygtede jernporte op i juni 1940. I januar 1945 kom russernes røde hær og stoppede de systematiske udryddelser.

Togene kom til fra hele Europa, hvor fangerne var låst inde og stuvet sammen under så kummerlige forhold, at mange døde af sult og udmattelse undervejs.

Kvinder, børn, gamle og svage blev kørt direkte til henrettelse i gaskamrene, hvilket var over 2/3 af alle deporterede til Auschwitz. De stærke kom i arbejdslejre og mødt med nazisternes velkendte mundheld og sadistiske løgn: "Arbeit Macht Frei".

Lejrens orkester spillede for fangerne hver morgen, når de gik til og fra arbejde.
Musikken hjalp til, at de udmattede skæbner kunne gå i takt og blive talt op af SS.

Det lykkedes kun ganske få fanger at flygte fra Auschwitz, hvor to elektriske pigtrådshegn og en høj betonmur skulle forceres.

Danmark brød Samarbejdspolitikken med tyskerne i august 1943. Herefter blev omkring 6.000 danskere sendt i KZ-lejr eller fængslet i udlandet.

De mange barakker husede op til 120.000 indsatte, der blev sat til tvangsarbejde i den tyske industrimaskine med bl.a. produktion af våben, kul og kemiske produkter.

Barakkerne i Auschwitz II var oprindeligt hestestalde, som tyskerne fik fangerne til at
ombygge. De overnattede op til 1.000 i en stald som denne med otte mand i hver køje.

"SEI RUHIG!" står der på væggen, hvilket betyder "TI STILLE!". Et minuts stilhed for hvert offer i Auschwitz ville betyde to år uden en lyd!

Alt for lidt mad, alt for hårdt arbejde og alt for kummerlige forhold tog livet af omkring 200.000 fanger. Den gennemsnitlige levetid pr. fange var kun tre måneder.

Mod slutningen af krigen indstillede nazisterne gasningerne og forsøgte at slette sporene efter deres årelange forbrydelser. Krematorier og gaskamre blev sprunget i luften, men der eksisterer enkelte fotos af de forfærdelige bygninger.

Gasningerne foregik ved at genne alle de afklædte mennesker ind i kammeret med en forklaring om, at de skulle i bad. Herefter blev dørene hermetisk lukket og giftgassen, Cyklon B, blev smidt ned gennem ventiler i loftet. Processen tog en halv times tid, og herefter blev ofrene enten brændt eller smidt i massegrave.

Siden 2. Verdenskrig sluttede har folkedrab i udryddelseslejre fundet sted i Rwanda, Darfur, Cambodja og på Balkan. Hvor mon det vil foregå næste gang?